Prins Willem van Oranje (1533-1584)

Eric Claus (geboren 1936). Brons, 55 x 59 cm. Vervaardigd in opdracht van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, 2015.

Reliëf van een liggend rechthoekig formaat

Bepalend voor de uitvoering van de galerij was de keuze van de aard en de vorm van de beide nieuw te maken beelden, die aan de uiteinden van de beeldenreeks zouden worden geplaatst. Beeldhouwer Eric Claus besloot de beelden van Prins Willem van Oranje en Koning Willem-Alexander uit te voeren in reliëfs van een liggend rechthoekig formaat, waarbij de blik van Prins Willem van Oranje uiteraard naar rechts en die van Koning Willem-Alexander naar links werd gericht. Op deze manier werden de driedimensionale borstbeelden van de eerste zes Nederlandse vorsten ingesloten tussen deze beide afsluitende sculpturen. Bovendien is gebruik gemaakt van de diepte van de etalage en zijn de beelden aan de uiteinden iets meer naar voren geplaatst dan de andere sculpturen, zo zelfs dat Koning Willem-Alexander als het ware langs de gehele galerij kijkt.

Jeugdportret

Als voorbeeld voor het portret van Prins Willem van Oranje werd niet gekozen voor de meest gebruikelijke afbeelding van de prins op rijpere leeftijd door de schilder Adriaen Thomasz. Key. Gekozen is voor het in 1555 door Antonie Mor van Dashorst geschilderde jeugdportret, waarop hij op 22-jarige leeftijd als militair is weergegeven. Daarbij heeft de beeldhouwer zich vanwege het visuele effect zekere vrijheden veroorloofd in de weergave van het harnas, maar tussen gesloten en open vlakken heeft hij de kop nauwlettend gevolgd. Daarbij is de blik van de prins, die op het schilderij vrijwel langs de beschouwer heen kijkt, in het reliëf wel iets verder afgewend. Zo lijkt deze min of meer gericht op de overige beelden. Op een voor Eric Claus karakteristieke wijze is het eigenlijke portret geplaatst in een rechthoek met onregelmatige zijlijnen. Daarbinnen is er een samenspel.