Koningin Wilhelmina (1880-1962)

Kees Verkade (1941-2020). Brons, 36 x 23,5 cm. Vervaardigd in opdracht van de Raad van State, 1987

Anna Paulowna-kapel

Nadat in 1983 het borstbeeld van Koningin Juliana door Gerrit Jan van der Veen een plaats had gekregen in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk, duurde het nog een aantal jaren voordat men erin slaagde ook een beeld van Koningin Wilhelmina te verwerven. Het was de bedoeling een portret van haar te plaatsen in de tweede nis in de Anna Paulowna-kapel op de eerste etage van het gebouw. Er deed zich in dit geval geen gelegenheid voor een nieuw afgietsel van een reeds bestaand beeld te laten maken. Daarom kreeg de in Monaco gevestigde Nederlandse beeldhouwer Kees Verkade in 1987 de opdracht een postume beeltenis te maken van de vorstin. In november van dat jaar werd de door de bronsgieterij Venturi-Arte in Bologna gegoten portretkop al afgeleverd. Op 12 april 1988 onthulde Prinses Juliana het beeld in de Anna Paulowna-kapel, in het bijzijn van Koningin Beatrix. Omdat Wilhelmina reeds 25 jaar eerder was overleden, moest de beeldhouwer zich voor de uitvoering van zijn opdracht uiteraard baseren op bestaande afbeeldingen.

Over de kunstenaar Kees Verkade

Korstiaan ('Kees') Verkade werd in 1941 in Haarlem geboren. Hij studeerde van 1958 tot 1963 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Aanvankelijk wilde hij reclametekenaar worden, maar al spoedig legde hij zich toe op de beeldhouwkunst. Tot zijn docenten aan de academie behoorden de beeldhouwers Dirk Bus en Henri van Haaren. Na zijn afstuderen vestigde hij zich in Zandvoort. Hij heeft tal van opdrachten in Nederland uitgevoerd, maar werkte daarnaast voor opdrachtgevers in Zuid-Frankrijk en in het bijzonder voor de vorstelijke familie van Monaco. Vanaf 1979 woonde Verkade in Monaco, maar ook na zijn verhuizing heeft hij nog vele Nederlandse opdrachten ontvangen. Om slechts een enkel voorbeeld te noemen: het monument voor Koningin Wilhelmina (2000) op de Boulevard in Noordwijk. Bekende voorbeelden van zijn werk zijn verder de beeldengroep Winkelen (1966) in de Grote Houstraat in Haarlem en zijn beeldje Malle Babbe (1978) in de Barteljorisstraat in Haarlem. Kees Verkade overleed in Monaco in december 2020.