Koning Willem-Alexander (geboren 1967)

Eric Claus (geboren 1936). Brons, 55 x 57 cm. Vervaardigd in opdracht van de Raad van State, 2015.

Reliëf van een liggend rechthoekig formaat

Bepalend voor de uitvoering van de galerij was de keuze van de aard en de vorm van de beide nieuw te maken beelden, die aan de uiteinden van de beeldenreeks zouden worden geplaatst. Beeldhouwer Eric Claus besloot de beelden van Prins Willem van Oranje en Koning Willem-Alexander uit te voeren in reliëfs van een liggend rechthoekig formaat, waarbij de blik van Prins Willem van Oranje uiteraard naar rechts en die van Koning Willem-Alexander naar links werd gericht. Op deze manier werden de driedimensionale borstbeelden van de eerste zes Nederlandse vorsten ingesloten tussen deze beide afsluitende sculpturen. Bovendien is gebruik gemaakt van de diepte van de etalage en zijn de beelden aan de uiteinden iets meer naar voren geplaatst dan de andere sculpturen, zo zelfs dat Koning Willem-Alexander als het ware langs de gehele galerij kijkt.

Profielportret

De aan het uiteinde van de galerij geplaatste sculptuur van Koning Willem-Alexander is opgezet als de tegenhanger van Prins Willem van Oranje, waarbij uiteraard de koning naar links is gewend. Het belangrijkste verschil in de opzet is dat de beeltenis van de koning is opgezet als een echt profielportret. Deze kijkt dus, mede door de vooruitgeschoven positie van zijn beeld in de etalage, langs zijn voorgangers. Hij kijkt terug naar zijn voorgangers. Dit verwijst naar zijn inhuldigingsrede: "Ik treed in uw voetsporen." Voor de weergave van zijn gelaatstrekken baseerde beeldhouwer Eric Claus zich op een aantal foto’s, in het bijzonder van de inhuldiging van de vorst op 30 april 2013. Ook de om de schouders vallende koningsmantel is aan deze foto's ontleend.